Các tình huống ứng dụng

Yêu cầu báo giá

  • 产品 *
  • 名称 *
  • 邮件 *
  • 人机验证,请选择.

Advantage Guarantee

Về chúng tôi

Tập đoàn SUNHUNK là đối tác chiến lược của nhiều nhà sản xuất xe tải hạng nặng lớn tại Trung Quốc. Nó phục vụ khách hàng từ nhiều lĩnh vực như dự án xây dựng, lắp đặt thiết bị, đường sắt, mỏ than, quốc phòng, điện lực. Lấy đổi mới công nghệ và thay đổi quản lý làm nguồn gốc của sự phát triển, SUNHUNK đã đổi mới và phát triển một số sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ độc lập ở trình độ công nghệ cao ở Trung Quốc.

+更多
1 3
1 3

Tin tức